28. MEDNARODNA KONFERENCA
O MATERIALIH IN TEHNOLOGIJAH

Na 28. Mednarodni konferenci o materialih in tehnologijah (28. ICM&T) se srečujejo znanstveniki z inštitutov in univerz skupaj s strokovnjaki iz industrije s področij kovinskih, biomaterialov, 3D tiskanih materialov, kompozitnih, magnetnih materialov, keramike, nanomaterialov, simulacij in modeliranja, z željo po čim boljšem prenosu bazične v aplikativno znanost z visoko dodano vrednostjo.ORGANIZACIJSKI IN PROGRAMSKI ODBOR
28. KONFERENCE


Programski odbor

 • Predsedujoči: M. Godec – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • A. Kocijan – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • Č. Donik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • I. Paulin – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • B. Podgornik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • M. Hočevar – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana 
 • B. Šetina Batič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • D. Steiner-Petrovič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • V. Nahtigal – Gospodarska zbornica Slovenije, Ljubljana
 • M. Jenko – MD Medicina, Ljubljana
 • D. Dolinar – UKC, Ljubljana
 • M. Čeh – Institut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
 • S. Šturm – Institut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
 • S. Kobe – Institut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
 • J. Medved – Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Organizacijski odbor

 • Č. Donik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • M. Hočevar – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • B. Jovičević – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana  
 • A. Kocijan – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • I. Paulin – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana


Mednarodni programski odbor

 • S. Hogmark – Materials Science Division, Uppsala University, Švedska
 • Z. Schauperl – Fakultet za Strojarstvo i Brodogradnjo, Hrvaška
 • G. Mori – Montanuniversitaet Leoben, Avstrija
 • J.L. Chen – Baotou Research Institute of Rare Earths, Kitajska
 • D. Vojtěch – Institute of chemical Technology, Češka
 • M. Bestetti – Politecnico di Milano, Italija
 • S. Zaefferer – Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Nemčija
 • S. Kim – Kitech AM, Južna Koreja
ORGANIZATOR, SOORGANIZATORJI IN SPONZORJI
ORGANIZATOR
SOORGANIZATORJI

       
SPONZORJIZLATI SPONZOR

POD POKROVITELJSTVOM


EFC EVENT No. 499

NAZAJ NA VRH