28. MEDNARODNA KONFERENCA
O MATERIALIH IN TEHNOLOGIJAH

Na 28. Mednarodni konferenci o materialih in tehnologijah (28. ICM&T) se srečujejo znanstveniki z inštitutov in univerz skupaj s strokovnjaki iz industrije s področij kovinskih, biomaterialov, kompozitnih, magnetnih materialov, keramike, anorganskih in nanomaterialov, z željo po čim boljšem prenosu bazične v aplikativno znanost z visoko dodano vrednostjo. ORGANIZACIJSKI IN PROGRAMSKI ODBOR
28. KONFERENCE


Programski odbor

 • Predsedujoči: M. Godec – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • A. Kocijan – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • Č. Donik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • I. Paulin – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • B. Podgornik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • B. Šetina Batič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • D. Steiner-Petrovič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • M. Jenko – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • D. Dolinar – UKC, Ljubljana
 • M. Čeh – Institut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
 • S. Šturm – Institut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
 • S. Kobe – Institut ''Jožef Stefan'', Ljubljana
 • E. Žagar – Kemijski inštitut, Ljubljana
 • J. Medved – Naravoslovnotehniška fakulteta, Univerza v Ljubljani, Ljubljana

Organizacijski odbor

 • Č. Donik – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • M. Hočevar – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • A. Kocijan – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • T. Jovičević – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • V. Nahtigal – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • I. Paulin – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana
 • V. Rožič – Inštitut za kovinske materiale in tehnologije, Ljubljana


Mednarodni programski odbor

 • S. Hogmark – Materials Science Division, Uppsala University, Švedska
 • D. Nolan – BlueScope steel, Avstralija
 • C. Teichert – Institut für Physik, Avstrija
 • Z. Schauperl – Fakultet za Strojarstvo i Brodogradnjo, Hrvaška
 • G. Mori – Montanuniversitaet Leoben, Avstrija
 • Cui Ling Xiao – Baotou Research Institute of Rare Earths, Kitajska
 • Dalibor Vojtěch – Institute of chemical Technology, Češka
 • S. Zaefferer – Max-Planck-Institut für Eisenforschung GmbH, Nemčija
 • S. Savilov – Lomonosov Moscow State University, Rusija
ORGANIZATOR, SOORGANIZATORJI IN SPONZORJI
ORGANIZATOR
SOORGANIZATORJI
SDM - SLOVENSKO DRUŠTVO ZA MATERIALESPONZORJI


NAZAJ NA VRH